Najbliższe skoki

  forum

  sekcja

  aktualności

  cennik

  kursy

  skoki tandemowe

  statystyka

  uprawnienia

  osiągnięcia

  zawody

  akty prawne

  galeria

  PZL An-2

  pogoda

  FAQ

  materiały szkoleniowe

  kontakt

Licencje sportowe Aeroklubu Polskiego
Świadectwo kwalifikacji
Skoki w terenie przygodnym
Skoki spadochronowe do wody
Skoki spadochronowe w nocy
Szkolenie skoczków w wyrzutach z wielomiejscowych statków powietrznych

 

Licencje sportowe AEROKLUBU POLSKIEGO


Licencja kategorii "A" - spadochroniarz

25 skoków na opóźnienie
5 minut (300 sekund) swobodnego spadania
5 skoków na akrobację zespołową lub 5 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania pod nadzorem instruktora; umiejętność kontrolowania położenia ciała we wszystkich płaszczyznach (salta, spirale itp.)
umiejętność układania czaszy głównej

egzamin:
2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie: akcentowany obrót o 180° w lewo, akcentowany obrót o 180° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5 sek. odejście w pozycji "strzała" lub "track"

 lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie przez zdającego obrotu o 90° w lewo (prawo), powrót do pozycji, wyjściowej, obrót o 90° w prawo (lewo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe rozejście w pozycji "strzała" lub "track" przez min. 5 sek.

kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 50m x 50m

 

Licencja kategorii "B" - spadochroniarz swobodnie spadający

50 skoków na opóźnienie
30 minut (1800 sekund) swobodnego spadania
pomyślne wykonanie 10 skoków na akrobację zespołową (w tym min. 5 skoków w zespole trzyosobowym) lub 10 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania

egzamin:
2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie: akcentowany obrót o 360° w lewo, akcentowany obrót o 360° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, min. 5 sek. odejście w pozycji "track"

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków tzw. para trzymana, wykonanie przez zdającego obrotu o 360° w lewo (prawo), powrót do pozycji wyjściowej, obrót o 360° w lewo (prawo), powrót do pozycji wyjściowej, prawidłowe rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 30m x 30m

 

Licencja kategorii "C" - doświadczony spadochroniarz

200 skoków na opóźnienie
1 godzina (3600 sekund) swobodnego spadania
pomyślne wykonanie 50 skoków na akrobację zespołową (w tym min. 10 skoków w zespole czteroosobowym) lub 50 skoków na dowolne ewolucje podczas swobodnego spadania

egzamin:
2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie: akcentowany obrót o 360° w lewo, akcentowany obrót o 360° w prawo, salto do tyłu, salto do przodu, beczka utrzymana na kierunku, min. 5 sek. odejście w pozycji "track"

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków, każdy ze skoczków oddziela się od samolotu oddzielnie, utworzenie "gwiazdy", zdający bez wykonania obrotu dokonuje obejścia obserwatora-bazy, powrót do pozycji wyjściowej "gwiazda", prawidłowe rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 10m x 10m

 

Licencja kategorii "D" - spadochroniarz - senior

500 skoków na opóźnienie
3 godziny (10800 sekund) swobodnego spadania

egzamin:
2 skoki na wolne spadanie zawierające w sobie wszystkie elementy zawarte w licencjach niższych. Kolejność figur ustala skoczek, jednak pierwszy obrót wykonany w prawo wymusza wykonanie beczki w lewo oraz dodatkowe wolne spadanie w pozycji stojącej (T) przez min. 5 sek. Przy drugim skoku kolejność odwrotna niż w skoku pierwszym

lub

2 skoki na RW w zespole dwóch skoczków, jednak każdy ze skoczków oddziela się od samolotu osobno. Utworzenie "gwiazdy" następnie zdający ma obejść obserwatora-bazę, wykonać boczne dokowanie tzw. "akordeon", dojść do nóg z obrotem tzw. "żmijka", powtórne dokowanie z drugiej strony tzw. "akordeon" i powrót do pozycji wyjściowej, rozejście w pozycji "track" przez min. 5 sek.

kontrola czasu i wysokości
podanie sygnału do rozejścia i otwarcia
lądowanie w rejonie 10m x 10m

 

Licencja kategorii "E" - spadochroniarz - ekspert

1000 skoków na opóźnienie
5 godzin (18000 sekund) swobodnego spadania
spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

 

Licencja kategorii "F" - spadochroniarz - ekspert

3000 skoków na opóźnienie
spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

 

Licencja kategorii "G" - spadochroniarz - ekspert

5000 skoków na opóźnienie
spełnione wymagania na licencje niższego stopnia

 

 

Świadectwo kwalifikacji


Umiejętności praktyczne

Program szkolenia praktycznego do świadectwa skoczka spadochronowego musi obejmować co najmniej:

naukę układania spadochronu głównego do skoku
wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut
naukę sterowania położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach
naukę lądowania w wyznaczonym miejscu
naukę określania miejsca zrzutu
wykonanie co najmniej 10 skoków na naukę wykonywania ewolucji lub zespołowej akrobacji

Umiejętności teoretyczne

ROZDZIAŁ W BUDOWIE

 

 

Skoki w terenie przygodny


Do realizacji zadania dopuścić można skoczka posiadającego świadectwo kwalifikacji. Ćwiczenie obejmuje:

skoki w ograniczonym terenie na lotnisku, które powinny zakończyć się lądowaniem w terenie o wymiarach 30m * 30 m
skoki doskonalące, po opanowani umiejętności lądowania w ograniczonym terenie na lotnisku, które powinny zakończyć się lądowaniem poza lotniskiem w ograniczonym terenie obejmującym obszar min. 50m * 50m

 

 

Skoki spadochronowe do wody


Do realizacji zadania dopuścić można skoczka posiadającego świadectwo kwalifikacji oraz umiejętność wykonywania skoków w terenie przygodnym. Skoki poprzedzić należy szczegółowym przygotowaniem teoretycznym i naziemnym. Skoczek nie może być ubrany w grubą odzież i ciężkie buty.
Ćwiczenie uczy czynności przygotowujących do lądowania w wodzie, właściwego oddzielenie od spadochronu po zetknięciu z wodą i zachowania w wodzie.
Należy zwrócić uwagę na trudności w ocenie wysokości w czasie lądowania na wodzie. Lądowanie w wodzie powinno odbywać się pod wiatr, aby zapobiec nakryciu skoczka opadającą czaszą.
Skoczek musi być wyposażony w kamizelkę ratunkową.

 

 

Skoki spadochronowe w nocy


Do realizacji zadania dopuścić można skoczka posiadającego świadectwo kwalifikacji oraz umiejętność wykonywania skoków w terenie przygodnym. Skoki poprzedzić należy szczegółowym przygotowaniem teoretycznym i naziemnym. Zaleca się aby skoczek w czasie nocnych skoków był wyposażony w:
podświetlany wysokościomierz
latarkę do kontroli prawidłowości rozwinięcia czaszy (i dla lepszej widzialności skoczka przez innych)
gwizdek - dla łatwiejszego zlokalizowania skoczka w przypadku lądowania poza przewidzianym miejscem

Przed skokami skoczkowie powinni uczestniczyć w odprawie w trakcie której są omawiane co najmniej:
właściwe użycie sprzętu
możliwość utraty orientacji przestrzennej
zapoznanie z charakterystycznymi obiektami świetlnymi otaczającymi lotnisko (lądowisko)
procedury awaryjne.

W ciągu ostatnich 20 minut przed startem skoczkowie nie powinni przebywać w oświetlonych miejscach, aby ich wzrok przywykł do ciemności. Na pokładzie samolotu nie powinny być używane źródła jasnego światła.
W czasie skoków nocnych obowiązkowa jest łączność ziemia - samolot.
W czasie wznoszenia samolotu skoczkowie powinni zapoznać się z charakterystycznymi obiektami świetlnymi otaczającymi miejsce lądowania.
Ćwiczenie obejmuje naukę:
określania punktu wyskoku
czynności po otwarciu spadochronu
właściwej sygnalizacji
manewrowania spadochronem i lądowania
 

 

Szkolenie skoczków w wyrzutach z wielomiejscowych statków powietrznych


Celem szkolenia jest nauczenie skoczka prawidłowego postępowania podczas wyrzutu innych skoczków z wielomiejscowych statków powietrznych.
Po uzyskaniu uprawnień do wyrzucania skoczkowie mogą być wykorzystywani do działalności szkoleniowej sekcji oraz w przyszłości mogą się szkolić jako instruktorzy. Do szkolenia można dopuścić doświadczonych skoczków posiadających, co najmniej 200 skoków spadochronowych. Przed przystąpieniem do ćwiczenia przeprowadzić należy przygotowanie teoretyczne, ze szczególną uwagą na zagadnienia:
Przepisy lotnicze - znaki i sygnały używane w czasie skoków, przepisy sportowe, przepisy ruchu lotniczego, przepisy dotyczące eksploatacji sprzętu lotniczego.
Teoria skoku - obliczanie punktu zrzutu teoretycznie i praktycznie.
Czynności skoczka wyrzucającego - ustalenie i kontrola miejsca zrzutu, postępowanie w czasie wyrzucania skoczków, współdziałanie z załogą statku powietrznego, postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

 

Ćwiczenie 1 - pokaz zrzutu skoczków

Ćwiczenie wykonuje instruktor lub skoczek z uprawnieniami demonstrując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego.

 

Ćwiczenie 2 - nauka zrzutów skoczków

Skoczek dokonuje zrzutów pod bezpośrednim nadzorem instruktora lub skoczka z uprawnieniami znajdującego się na pokładzie statku powietrznego, wykonując wszystkie czynności skoczka wyrzucającego.

 

Ćwiczenie 3 - zrzuty egzaminacyjne

Ćwiczenie obejmuje zrzuty z różnych wysokości, z samoczynnym i opóźnionym otwarciem spadochronu. Wszyscy skoczkowie powinni lądować w wyznaczonym miejscu (uczniowie na użytkowej części lotniska), o ile nie popełnili rażących błędów w sterowaniu spadochronem.

 

Po prawidłowym wykonaniu zrzutów i zdanym egzaminie praktycznym, należy wpisać odpowiednie uprawnienia do Książki Skoków i rejestru uprawnień.

 

 

 
 

Sekcja Spadochronowa AGL - Gliwice 2006